ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส.เอส.พี. รับเบอร์

 

สำนักงานใหญ่
8 หมู่ 7 หมู่บ้านพิศาล ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
Email : sasirapat_ssp@hotmail.com
เบอร์มือถือ : 098-358-4495

สำนักงานสุรินทร์
208/1 ถนนสุรินทร์ภักดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
Email : sasirapat_ssp@hotmail.com
เบอร์โทร : 044-063-404
เบอร์มือถือ : 098-358-4495
เบอร์แฟกซ์ : 044-063-404

โรงงาน บริษัท พี.ยู.เอ็ม. เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
หมู่ 7 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10500
Email : sasirapat_ssp@hotmail.com