ท่อยางฟองน้ำ

Quick Overview

ท่อยางฟองน้ำ หน้าตัวกลม มีรูตรงกลาง มีหลากหลายขนาด สามารถกันกระแทกได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง

Details

ท่อยางฟองน้ำ หน้าตัวกลม มีรูตรงกลาง มีหลากหลายขนาด สามารถกันกระแทกได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง