ท่อยางฟองน้ำสี่เหลี่ยม

Quick Overview

ท่อยางฟองน้ำสี่เหลี่ยม ยางฟองน้ำหน้าตัดสี่เหลี่ยม มีรูตรงกลาง มีความยืดหยุ่นสูง ทนไอน้ำ

Details

ท่อยางฟองน้ำสี่เหลี่ยม ยางฟองน้ำหน้าตัดสี่เหลี่ยม มีรูตรงกลาง มีความยืดหยุ่นสูง ทนไอน้ำ