โอริง (Oring) คือ อะไร

Writen By: ssprubberc_HRFD ssprubberc_HRFD Posted on Jan 28 ,2019
โอริง (Oring) คือ อะไร

โอริง (Oring) คือ วัสดุที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปวงกลม และมีรูปทรงเป็นวงกลมด้วยเช่นกัน ผลิตมาจากวัสดุที่มีคุณสมบัติยีดยุ่นได้ (Elastomers Material) จากวัสดุสงเคราะห์ชนิดต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติต่อสภาพการใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งสภาพแวดล้อมของวัสดุที่นำไปใช้ (Fluid) แรงดัน (Pressure) รวมทั้งอุณหภูมิความร้อน (Temperature)
      โอริง (Oring) จะถูกใช้งานในชิ้นส่วนของเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์ จักรกลต่าง ๆ จะทำหน้าที่เป็นซีล (Seal) กันรั่วซึมของของไหล (Fluid) ในอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่สภาวะแวดล้อมนั้น อย่างเช่น ของเหลว (Liquids) หรือก๊าซ (Gases) ทั้งในระบบขนถ่ายและระบบกำลังของของไหล (Fluid) ซึ่งโอริง(Oring)จะถูกติดตั้งในชิ้นส่วนอยู่ 2 แบบคือ เป็นซีล (Seal) กันรั่วซึมตามข้อต่อต่าง ๆ (Static Seals) และอุปกรณ์เคลื่อนที่กลุ่มงานโรตารี่ต่าง ๆ (Rotary Seals)

การทำงานของโอริง (Oring)

       โอริง (Oring) หลังจากที่ติดตั้งเข้าไปในตำแหน่งติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง เพื่อที่ให้ตัวเข้ารูปกับวัสดุที่เป็นวัสดุแข็ง ทำให้ระหว่างผิวโอริง (Oring) กับผิวของวัสดุแข็งแนบสนิทไม่มีช่องว่าง รวมทั้งเมื่อโอริง (Oring) ได้รับแรงดันจากระบบที่ทำงาน จะยิ่งเพิ่มความสามารถขึ้นไปอีกเพราะเมื่อด้านหนึ่งถูกแรงดันกระทำจะทำให้อีกด้านหนึ่งเกิดการขยายตัวนั้นเอง...

ชนิดของโอริง (Oring Type)

      ประเภทหรือชนิดของโอริง (Oring) จะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นโอริง (Oring) และลักษณะของการนำไปใช้งานเป็นหลัก ซึ่งโอริง (Oring) ไม่ได้มีหน้าตาเป็นแบบอื่น ๆ เลยนอกจากมีพื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลม และรูปทรงก็เป็นวงกลมด้วยเท่านั้น ฉะนั้นจึงขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาผลิตและการนำไปใช้งานเท่านั้น เช่น  FFPM, NBR, EPDM, PTFE, VMQ, FVMQ เป็นต้น ส่วนโอริง (Oring) ที่มีการผลิต และใช้กันมากทั้งในอุตสาหกรรมฯ, เครื่องมืออุปกรณ์ และในงานทั่ว ๆ ไป หลัก ๆ พอสรุปได้ดังนี้
      - โอริง (Oring) NBR (Nitrile, Buna-N, NBR)
      - โอริง (Oring) ไวตัน Viton (Viton® or Fluorocarbon,FKM)
      - โอริง (Oring) ซิลิโคน (Silicone, VMQ)
      - โอริง (Oring) EPDM (Ethylene Propylene)

วัสดุที่ใช้ผลิตโอริง (Oring Material)

      วัสดุที่ใช้ผลิตโอริง มีการคิดค้นขึ้นมาใช้กันหลากหลายชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบัติต่อการใช้งานแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน แต่มีไม่กีชนิดที่รู้จักกันและนิยมใช้กันในชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ดังนี้

- PTFE O-Rings
- Silicone O-Rings
- Viton® O-Rings, Fluorocarbon (FKM)
- Buna O-Rings, NBR Oring
- EPDM O-Rings
- Other Available Materials

Nitrile (Buna-N, NBR)
      ไนไตรเป็นยางทั่วๆไป ในกลุ่มของ Acrylonitrile Terpolymer Butadiene โดย acrylonitrile เป็นสารประกอบไนไตรล์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ (18% ถึง 50%) มีผลต่อสมบัติทางกายภาพของวัสดุ ส่งผลดีต่อความต้านทานต่อน้ำมันและความร้อนระดับหนึ่งในช่วงอุณหภูมิ -40 °C ถึง 120 °C (oil) หรือ 90 °C (water) ขณะเดียวกันยังมีความยืดหยุ่นและมีความต้านทานต่อแรงกดบีบอัด ยางไนไตรยังมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับยางชนิดอื่น ๆ และมีความต้านทานการสึกหรอสูง จึงนิยมใช้กันมาก
      
      CR (Chloroprene)
      เป็นยางสังเคราะห์ในยุคแรกที่พัฒนาในเชิงพาณิชย์ ถูกนำไปใช้งานทั่วไปในสภาวะที่ต้องการความต้านทานต่อสารเคมี แต่ก็มีสมบัติเชิงกลที่ดีในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ๆ เป็นยางที่มีต้นทุนต่ำสามารถพบได้ในกลุ่มยางรองเท้าและผลิตภัณฑ์ทั่วไป ในช่วงอุณหภูมิ -40 °F ถึง 250 °F (-40 °C ถึง 121 °C) ช่วงหลัง ๆ ไม่เป็นที่นิยม
      
      EPDM (Ethylene Propylene)
      EPDM เป็นพอลิเอทิลีน (ethylene) และโพรพิลี (propylene) โดยยาง Ethylenepropylene diene-(EPDM) จะถูกผลิตโดยใช้โมโนเมอร์ที่สามและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกันรั่วซึมในของเหลวไฮดรอลิคส์ และในระบบเบรก มีช่วงอุณหภูมิการทำงานในวงกว้าง -65 °F ถึง 300 °F (-55 ?C ถึง 150 °C) นอกจากนี้นี้ยังใช้ในการอบไอน้ำและอุณหภูมิที่ต่ำกว่าการใช้งานที่อุณหภูมิปรกติด้วย
      
      Silicone (VMQ)
      ซิลิโคน เป็นยางที่ครอบคลุมกลุ่มของวัสดุจำพวก vinyl-methyl-silicone (VMQ) ซึ่งมักจะเป็นส่วนผสมกลาง ๆ ยางซิลิโคนเป็นยางที่มีความต้านทานแรงดึงค่อนข้างต่ำฉีกขาดง่ายและมีความต้านทานการสึกหรอได้ไม่ดี แต่ซิลิโคนมีความต้านทานความร้อนได้ดีขึ้นถึง 450 °F (232 °C) และสภาวะความเย็นได้ดีที่ -75 °F (-59 °C)
      
      Viton® or Fluorocarbon (FKM)
      Viton® (fluorocarbon rubber) เป็นยางที่มีคุณสมบัติที่ดีมากตัวหนึ่งที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตเป็นยางขอบซีล (Seal rubber) เป็นยางที่มีคุณสมบัติสามารถต้านทานได้ดีในที่อุณหภูมิสูงในทุก ๆสภาพ เช่น อากาศทั่วไป, ในน้ำมันไฮโดรลิกส์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารตัวทำละลาย, หรือสารละลายเคมีบางอย่าง เป็นตัน จึงเป็นวัสดุที่ดีที่ถูกเลือกนำมาเป็นวัสดุยางซีล (Seal rubber) Viton® มีความสามารถในช่วงอุณหภูมิ -15 °F ถึง 450 °F (-26 °C ถึง 232 °C)
      
      Fluorosilicone (FVMQ)
      ฟลอโร่ซิลิโคน (Fluorosilicone) เป็นยางในกลุ่ม trifluoropropyl ถัดจากกลุ่มเมธิล มีสมบัติเชิงกลและกายภาพคล้ายกับยางซิลิโคน (Silicone,VMQ) แต่ฟลอโร่ซิลิโคนคิคค้นพัฒนาขึ้นสำหรับงานระบบน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมีความต้านทานต่อสารแร่ในน้ำมัน แต่ทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ไม่ดีเมื่อเทียบกับซิลิโคน ยางฟลอโร่ซิลิโคนมีช่วงอุณหภูมิที่กว้างที่ในช่วงอุณหมูมิ 350°F (180°C) ถึง100°F (38°C) ซึ่งจะใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับงานแรงดันต่ำในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง และสภาพอากาศที่เย็นจัด ๆ ได้เป็นอย่างดี

 

Leave a comment

0 Comments

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.